| | | | | | |

מצלמות מעקב | מערכות אזעקה | מערכות אינטרקום | מקודדים | קוראי קרטיסים


כל הזכויות והתוכן באתר שמורות - תצפית טכנולוגיות surveillance service

שיווק מערכות אזעקה, עורב , פימה , מקודדים לבקרת כניסה , קוראי כרטיסים מגנטיים , מערכות כריזה , מערכות אינטרקום , מצלמות אבטחה , מצלמות לכניסה

תגי זיהוי ,בקרת כניסה , בקרת עובדים ועוד. מכירה והתקנה לעסקים ופרטיים שירות בכל הארץ