| | | | | | |


שרות אחריות ותיקונים למצלמות אבטחה ומערכות ומיגון

 

 

למידע נוסף בכל הקשור להתקנת מערכות אבטחה ,שרות תיקונים ואחריות על מערכות של חברת תצפית טכנולוגיות

info@surveillanceservice.info - יש לפנות במייל

תקנון שרות אחריות ותיקונים

                                                
_______________________________________________________________________________________________

 

תקנון אחריות / שרות

אחריות למערכות האבטחה,מיגון ומצלמות אבטחה אשר נרכשות מחברתנו ניתנת ע"י חברת תצפית טכנולוגיות
תנאי אחריות כללים
האחריות לסחורה אישית ללקוח בלבד ואינה ניתנת להעברה.
ברכישת רכיבים ללא הרכבה האחריות הנה לכל רכיב ורכיב בנפרד ומותנת בהתקנה ע"י בעל מקצוע / טכנאי
הלקוח מתבקש לבדוק תקינות בעת קבלת המוצר.
              שרות אחריות
          חברת תצפית טכנולוגיות   אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים סטנדרטיים והותקן ע"י טכנאיי מורשה, לתקופה של  שנה מיום ההתקנה/רכישה..
         בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום לפי שיקול דעתה / מוצר שנפגע בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצור.
          במידה ולא קיים המוצר או נפסק ייצורו תספק החברה מוצר אחר שווה ערך כספי ומקביל בביצועיו למוצר הפגום.
          אחריות החברה היא כלפי הלקוח ששמו וכתובתו מצוין בחשבונית הלקוח ואינה ניתנת להעברה לצד שלישי.
       האחריות כוללת התקנת המערכת באתר הלקוח לרבות הרצת חיווט,צנרת,תעלות,ורכיבים הקשורים בהתקנה.
         מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק נוסף למוצר ובאחריות הלקוח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה,
        במידה ונדרש ביקור טכנאי שלא באחריות ו/או כתוצאה מתפעול לקוי יחויב הלקוח בביקור טכנאי כמקובל.
תקופת אחריות ל 12  חודשים: על כל המוצרים
              מקרים בהם לא תחול האחריות

 • הסרת מדבקת האחריות של המוצר או פתיחה .
 • המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה והדרכת הטכנאי ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה ו/או בקרה.
 • המוצר נפגע משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון ו /או רשת האינטרנט, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק על ידי החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין,  או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר או למערכת.
 • בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו בציוד, שלא ע"י טכנאי החברה לרבות הרכבת חלקים ובכל מקרה של שילוב / חיבור/ לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים.
 • במקרים של אי תשלום.
 • מקור הפגיעה הוא תוכנה מכל סוג שהוא שהותקנה במערכת, לרבות וירוסים.
 • מערכת המחשב תשמש להקלטת מצלמות אבטחה בלבד ו או ליעודה  ולא לשימושים נוספים של הלקוח
 • המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך אבק ,רטיבות.
 • האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו בעת מכירתו.
 • הגבלת שרות אחריות
 • החברה לא תהייה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 • כל שינוי שיבוצע במערכת לרבות התקנה וחיבור של רכיבים נוספים,שינוי והרצת חיווט יעשה ע"י טכנאי החברה בלבד.
 • אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר ולהתקנתו.
 • אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה שונה מהתחייבותה הראשונית בהסכם המכירה.
 • אין החברה אחראית על נזק שיגרם למידע המאוחסן במערכות. מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדת לצורך תיקון / החלפה ,החברה אינה אחראית על נזק שיגרם למידע המאוחסן במערכות. מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה

 

 

כל הזכויות והתוכן באתר שמורות - תצפית טכנולוגיות surveillance service